Almennt

Mannverk ehf var stofnað á vordögum árið 2012 og í dag starfa hjá okkur yfir tuttugu framúrskarandi starfsmenn og fjölmargir aðilar í undirverktöku. Við sérhæfum okkur í byggingastjórnun, þróunarverkefnum, stýriverktöku, stjórnun verkefna og hönnunar ásamt almennri framkvæmdaráðgjöf.
Við leggjum áherslu á faglega stýringu verkefna, gæði og fallega hönnun. Eins leggjum við metnað okkar í að veita persónulega þjónustu við viðskiptavini okkar og samstarf á öllum stigum verkefna.

Bæklingur um Mannverk

Skrifstofa Mannverks er að Dugguvogi 2 í Reykjavík. Sími 519-7100.

Mannverk's employes

 • ATLI MÁR ÁGÚSTSSON

  Rafmagnstæknifr.(Electrical Eng) Verkefnastjóri/Project Manager
  S: 771 1110

 • AUÐUR STEINARSDÓTTIR

  M.Sc. Alþjóðaviðskipti (MiF)/ Fjármálastjóri/Financial Manager
  S: 771 1122

 • BALDUR MÁR VILHJÁLMSSON

  Rafmagnstæknifr.(Electrical Eng) Verkefnastjóri/Project Manager
  S: 771 1123

 • BJÖRN KARLSSON

  Byggingarfræðingur (Constructing Arch). Verkefnastjóri/Project Manager
  S: 771 1118

 • EMIL ANTON SVEINSSON

  Kranabílstjóri o fl. (Meirapróf, krana- og vinnuvélapróf)
  S: 771 1111

 • GUÐMUNDUR JÓHANNESSON

  Húsasmíðameistari (Master Carpenter) Byggingastjóri/Construction Manager
  S: 771 1128

 • GUÐRÚN ERLA HÁKONARDÓTTIR

  Fulltrúi á fjármálasviði/Accountant
  S: 771 1112

 • GUÐVEIG JÓNA HILMARSDÓTTIR

  Aðalbókari / Certified accountant
  S: 771 1106

 • HILDUR M. NIELSEN

  Verkfræðingur (M.Sc Eng) Verkefnastjóri /Project Manager
  S: 771 1108

 • HJALTI GYLFASON

  Verkfræðingur (M.Sc Eng) Framkvæmdastjóri / CEO
  S: 771 1100

 • HJALTI ÞÓR PÁLMASON

  B.Sc. Iðnaðarverkfræði (B.Sc.Eng) Framkvæmdastjóri framkvæmda
  S: 771 1105

 • INGVAR ÁRNASON

  B.Sc. Byggingarverkfræði (B.Sc.Eng) Verkefnastjóri/Project Manager
  S: 771 1116

 • JÓN ÁSGEIR HELGASON

  Lagerstjóri / Warehouse Manager
  S: 771 1107

 • JÓNAS MÁR GUNNARSSON

  Verkfræðingur (M.Sc Eng) Framkvæmdastjóri / CEO
  S: 771-1101

 • KRISTJANA SIGURÐARDÓTTIR

  Markaðs- og viðskiptastjóri (MBA) Business Manager
  S: 771 1115

 • LEIFUR STEFÁNSSON

  Byggingarfræðingur (Constructing Arch) Verkefnastjóri öryggismála/Project Manager
  S: 771 1120

 • PÁLL KJARTANSSON

  Byggingartæknifr (Civil Eng) Verkefnastjóri/ Project Manager
  S: 771 1121

 • RAGNHILDUR HELGADÓTTIR

  M.Sc Stjórnun og stefnumótun (MS Strategic Management) Gæðastjóri/Quality Manager
  S: 771 1104

 • SIGURÐUR ÞÓR JÓNSSON

  Viðhald tækja og vélbúnaðar (meirapróf, krana- og vinnuvélapróf)
  S: 771 1114

 • Sólrún Lovísa Sveinsdóttir

  Verkfræðingur (M.Sc Eng) Verkefnastjóri/Project Manager
  S: 7711125

 • STIG RASMUSSEN

  Byggingatæknifr. (Civil Eng) Byggingastjóri/Construction Manager
  S: 771 1119

Gæða- og stefnumál

Mannverk er vottuð skv. ISO 9001 gæðastjórnunarstaðlinum. Það er markmið Mannverks að vörur og þjónusta fyrirtækisins uppfylli ávallt kröfur og væntingar viðskiptavina og starfsmanna um fagleg vinnubrögð. Það er enn fremur markmið Mannverks að vera leiðandi á þeim sviðum sem fyrirtækið starfar á.
Með innleiðingu og vottun gæðastjórnunarkerfis hjá Mannverki hefur fyrirtækið sýnt ábyrgð á að bæta rekstur sinn og þjónustu við viðskiptavini sína á markvissan hátt. Gæðakerfi Mannverks endurspeglar þá þekkingu og reynslu sem býr innan fyrirtækisins og hjá starfsfólki þess.

Stefna Mannverks er að:

 • vera fyrsta val viðskiptavina þegar kemur að byggingu og þróun verkefna
 • vera framsækið fyrirtæki og ábyrgur aðili í byggingarframkvæmdum
 • öll verkefni séu unnin af fagmennsku og heiðarleika
 • efla vitund um öryggis-, heilbrigðis- og umhverfismál í öllum verkefnum Mannverks
 • skapa vinnuumhverfi sem er í senn skemmtilegt, faglegt og hvetjandi
 • viðhafa menningu byggða á virðingu, metnaði og liðsheild

Leiðir að markmiðum eru eftirfarandi:

 • Fylgja gæðahandbók, leiðbeiningum og gátlistum. (ISO 9001)
 • Skráning og eftirfylgni á frávikum/frábrigðum
 • Allir starfmenn Mannverks fái viðeigandi þjálfun og fræðslu
 • Viðhalda faggildri vottun skv. ISO 9001
 • Innleiða verkstjórnarkerfi í allri starfsemi
 • Fylgja öryggishandbók Mannverks
 • Mælanleg markmið endurskoðuð árlega og stöðugt unnið að úrbótum
 • Öryggismál

  Eitt af markmiðum okkar hjá Mannverk er að gera fyrirtækið að öruggum og slysalausum vinnustað þar sem öryggi og heilsa starfsmanna er alltaf sett í forgang. Sama gildir um þá vinnustaði þar sem unnið er að verkum fyrir Mannverk af öðrum en starfsmönnum fyrirtækisins. Í allri starfsemi okkar eru markmið í öryggis-, heilbrigðis- og umhverfismálum skýr:

  • Að tryggja öryggi starfsmanna okkar og verktaka
  • Að vernda umhverfið
  • Að vera slysalaust fyrirtæki

  Við viljum heyra frá þér

  Ábendingar þínar skipta okkur máli og við höldum utan um þær í ábendingakerfinu okkar.
  Senda ábendingu